Ceramika użyteczna

Naczynia wysokiego wypału z gliny kamionkowej.

PATERY I WAZONY

MISY I SKORUPY

CHIŃSKIE INSPIRACJE